Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

"Үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ үнэлгээ" сургалтын материал: Шалгуур үзүүлэлт тодорхойлох

Огноо: 2020.06.22 Сэтгэгдэл: 77 Үзсэн: 77
Дэлгэрэнгүй

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ-ын төсөлтэй танилцаж саналаа ирүүлнэ үү.

Огноо: 2017.10.09 Сэтгэгдэл: 781 Үзсэн: 781
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ-ын төсөлтэй танилцаж саналаа ирүүлнэ үү.
Дэлгэрэнгүй

2016 оны гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө

Огноо: 2016.05.23 Сэтгэгдэл: 899 Үзсэн: 899
2016 оны гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө
Дэлгэрэнгүй

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2016 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ЗОРИЛТ

Огноо: 2016.03.03 Сэтгэгдэл: 769 Үзсэн: 769
ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ЗОРИЛ
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 4