Захирамж

2019.07.29-08.12 хүртэл гарсан А/432 -А/468 Засаг даргын А Захирамж

Огноо: 2019.08.13 Сэтгэгдэл: 3 Үзсэн: 3
Дэлгэрэнгүй

2019.07.01-07.25 хүртэл гарсан А/395-А/431 тоот ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2019.08.01 Сэтгэгдэл: 4 Үзсэн: 4
Дэлгэрэнгүй

2019.06.21-07.01хүртэл гарсан А/371-А397 тоот ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2019.08.01 Сэтгэгдэл: 4 Үзсэн: 4
Дэлгэрэнгүй

2019 оны 6 сарын 13-21 хүртэлх Захирамж А/353- А/370

Огноо: 2019.07.30 Сэтгэгдэл: 4 Үзсэн: 4
Дэлгэрэнгүй

2019 оны 6 сарын 12-13-ны өдөр Захирамж А/334 - А/352

Огноо: 2019.07.29 Сэтгэгдэл: 5 Үзсэн: 5
Дэлгэрэнгүй

2019 оны А захирамж 305-333 дугаар

Огноо: 2019.06.13 Сэтгэгдэл: 53 Үзсэн: 53
Дэлгэрэнгүй

2019 оны А захирамж 240-303 дугаар

Огноо: 2019.06.13 Сэтгэгдэл: 47 Үзсэн: 47
Дэлгэрэнгүй

2019 оны А захирамж 199-239 дугаар

Огноо: 2019.06.12 Сэтгэгдэл: 38 Үзсэн: 38
Дэлгэрэнгүй

2019 оны А захирамж 114-184 дугаар

Огноо: 2019.06.12 Сэтгэгдэл: 36 Үзсэн: 36
Дэлгэрэнгүй

2019 оны А захирамж 92-113 дугаар

Огноо: 2019.06.12 Сэтгэгдэл: 40 Үзсэн: 40
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 335