Захирамж

2019.11.14-ний өдрийн А/629 - 2019.11.29 өдөр А/643 хүртэлх ЗАХИРАМЖ-ууд

Огноо: 2019.12.03 Сэтгэгдэл: 11 Үзсэн: 11
Дэлгэрэнгүй

2019.11.08-ны өдрийн А/616-аас 2019.11.14 өдөр А/628 хүртэлх ЗАХИРАМЖ-ууд

Огноо: 2019.12.03 Сэтгэгдэл: 5 Үзсэн: 5
Дэлгэрэнгүй

2019.10.17-ны өдрийн А/594-2019.11.06-ны А/615 хүртэл Засаг Даргын ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2019.11.13 Сэтгэгдэл: 30 Үзсэн: 30
Дэлгэрэнгүй

2019.10.09-ний өдрийн А/572-2019.10.17-ны А/592 хүртэл Засаг Даргын ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2019.11.13 Сэтгэгдэл: 21 Үзсэн: 21
Дэлгэрэнгүй

2019.09.27-ны өдрийн А/549-2019.10.09-ний А/570 хүртэл Засаг Даргын ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2019.11.13 Сэтгэгдэл: 28 Үзсэн: 28
Дэлгэрэнгүй

2019.09.27-ны өдрийн А/538 - А/548 хүртэлх ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2019.10.08 Сэтгэгдэл: 54 Үзсэн: 54
Дэлгэрэнгүй

2019.09.25 А/527 - 2019.09.27 өдрийн А/537 хүртэлх ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2019.10.08 Сэтгэгдэл: 50 Үзсэн: 50
Дэлгэрэнгүй

2019.09.05 А/497 - 2019.09.11 А/504 өдөр хүртэлх ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2019.10.08 Сэтгэгдэл: 43 Үзсэн: 43
Дэлгэрэнгүй

2019.08.19 өдрийн А/468-2019.09.02 А/488 хүртэл гарсан ЗАХИРАМЖ-ууд

Огноо: 2019.09.11 Сэтгэгдэл: 49 Үзсэн: 49
Дэлгэрэнгүй

2019.07.29-08.12 хүртэл гарсан А/432 -А/468 Засаг даргын А Захирамж

Огноо: 2019.08.13 Сэтгэгдэл: 74 Үзсэн: 74
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 344