Агентлагууд

Стандарт,хэмжилзүйн хэлтэс

Олон улсын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах өдрийн хүрээнд Аймгийн ЗДТГазрын хууль, эрх зүйн хэлтсийн архивын тасаг, Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөөх газрын байцаагч нар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Стандарт, хэмжилзүйн хэлтэс, Эрүүл мэндийн газар, Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс, аймаг дахь банкны салбар нэгжүүд зэргийг оролцуулсан “ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХ” нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ний өдрийн 10-15 цагийн хооронд Зүүн бүсийн худалдааны төвийн зааланд зохион байгуулах тул аж ахуй нэгж, иргэн та бүхнийг дээрх байгууллагуудад холбогдох санал хүсэлт гаргаж, өргөдөл гомдлыг газар дээр нь барагдуулах, нэг цэгээс холбогдох төрийн үйлчилгээг авч оролцохыг уриалж байна.