Агентлагууд

Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нийт 20-иос доошгүй жил, үүнээс 15-аас доошгүй жил малчнаар ажиллаж, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн эрэгтэй 55 нас хүрсэн бол, Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нийт 20-иос доошгүй жил, үүнээс 12 жил 6 сараас доошгүй жил малчнаар ажиллаж, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн эмэгтэй 50 нас хүрсэн бол өндөр насны тэтгэвэрт гарах боломжтой болсон.

Файлын нэр Огноо
1 ND malchin 02-06.mp4 2018-02-12