Тамгын газар

Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хэлтэс

Огноо: 2015.08.14 Сэтгэгдэл: 2462 Үзсэн: 2462
       Монгол Улсын хөгжлийн бодлого,Засгын газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд үндэслэсэн аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги,бодлогыг төлөвлөх,хэрэгжилтийг зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.Тус хэлтэст нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1