Тамгын газар

Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэс

Огноо: 2019.12.09 Сэтгэгдэл: 2453 Үзсэн: 2453
          Аймгийн төсвийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, хуваарилалт, төрийн сангийн зарлага, санхүүжилтийг гүйцэтгэх, төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд эдийн засгийн шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах, таварын орлогын төлөвлөлт, татвар хураалтын ажлыг зохион байгуулах, ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1