Тамгын газар

Хяналт шинжилгээ дотоод аудитын хэлтэс

Огноо: 2015.08.14 Сэтгэгдэл: 1778 Үзсэн: 1778
Засгын газрын шийдвэрийн хэрэгжилт, нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого боловсруулах, тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах үйл ажиллагааны үе шат бүрт хийгдэх хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлын цар хүрээг өргөжүүлж, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бие даасан хэлтэс болгосон болно.  Энэ ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1