Тамгын газар

Цэргийн штаб

Огноо: 2015.08.14 Сэтгэгдэл: 1682 Үзсэн: 1682
          Батлан хамгаалах бодлогыг сурталчлах, Монгол улсын төрөөс орон нутгийн хамгаалалтын талаар баримтлах бодлогыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх, энэ чиглэлээр нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд мэргэжил арга зүйн удирдлага туслалцаа үзүүлэх, хяналт тавих,цэрэг ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1