Агентлагууд

Товч танилцуулга

Огноо: 2039.02.02 Сэтгэгдэл: 1107 Үзсэн: 1107
БОЛОВСРОЛ СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗАР Аймгийн боловсрол, соёлын байгууллагын үйл ажиллагааг захиргааны болон мэргэжлийн удирлагаар хангах, үйл ажиллагаанд нь хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх үндсэн чиг үүрэг бүхий Засаг даргын дэргэдэх боловсрол, соёлын асуудал эрхэлсэн байгууллага юм. ТҮҮХЭН ТОВЧОО Сүхбаатар ...
Дэлгэрэнгүй

Бүтэц, зохион байгуулалт

Огноо: 2027.02.01 Сэтгэгдэл: 304 Үзсэн: 304
2017 оноос Боловсрол, соёл урлагийн газар гэсэн нэртэйгээр 19 хүний бүрэлдэхүүнтэй, Сургалтын алба, Соёл мэдээллийн алба, Санхүү үйлчилгээний алба гэсэн бүтэцтэйгэйр боловсрол соёлын үйлчилгээг иргэд хүргэж байна.
Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар аймгийн Боловсрол, соёлын газраас 2017-2018 оны хичээлийн жилд дэвшүүлж буй зорилт

Огноо: 2016.01.05 Сэтгэгдэл: 311 Үзсэн: 311
  СҮХБААТАР АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН УРЛАГИЙН ГАЗРААС 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ДЭВШҮҮЛЖ БУЙ ЗОРИЛТ Орон нутгийн хэмжээнд боловсролын бүхий л үйлчилгээг хүртээмжтэй, чанартай, тэгш хүргэх зарчмыг баримтлан, 2017-2018 оны хичээлийн жилд дараах зорилтыг дэвшүүлэн тавьж, хэрэгжүүлнэ. Сургуулийн ...
Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар аймгийн Боловсрол, соёлын газраас 2016-2017 оны хичээлийн жилд дэвшүүлж буй зорилт

Огноо: 2016.01.04 Сэтгэгдэл: 331 Үзсэн: 331
Сүхбаатар аймгийн Боловсрол, соёлын газраас 2016-2017 оны хичээлийн жилд дэвшүүлж буй зорилт “Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал”,“Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого”,“Боловсролын тухай” хууль, Үндэсний болон орон нутгийн хөтөлбөрүүдийг орон ...
Дэлгэрэнгүй

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ

Огноо: 2015.12.31 Сэтгэгдэл: 341 Үзсэн: 341
АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл             1.1.Аймаг, нийслэлийн Боловсролын газар (цаашид “газар” гэх)-ын бүрэн эрх, чиг үүрэг хэрэгжүүлэхтэй холбогдох харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна. 1.2.Газар ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 5