Агентлагууд

Дуудлага худалдааны зар

Огноо: 2020.04.01 Сэтгэгдэл: 4 Үзсэн: 4
Дэлгэрэнгүй

Өргөдөл гомдлын 1 дүгээр улирлын тайлан

Огноо: 2020.04.01 Сэтгэгдэл: 5 Үзсэн: 5
Дэлгэрэнгүй

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

Огноо: 2020.03.16 Сэтгэгдэл: 2 Үзсэн: 2
Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын үйлчин бүсгүйчүүд маань маск хийж байна.

Огноо: 2020.03.11 Сэтгэгдэл: 47 Үзсэн: 47
Дэлгэрэнгүй

Төрийн жинхэнэ захиргааны албан хаагчийн сул орон тоо

Огноо: 2020.03.03 Сэтгэгдэл: 61 Үзсэн: 61
Дэлгэрэнгүй

Шинэ коронавирусийн халдвар (COVID-19)- ын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 0-5 настай хүүхэдтэй албан хаагчдын богиносгосон ажлын цагийн хуваарийг сунгах тухай

Огноо: 2020.03.03 Сэтгэгдэл: 56 Үзсэн: 56
Дэлгэрэнгүй

Цус бэлэглэх өдрийг тохиолдуулан манай байгууллагын хамт олон нь цусаа бэлэглэлээ.

Огноо: 2020.03.03 Сэтгэгдэл: 59 Үзсэн: 59
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолын 01 дүгээр хавсралтад заагдсан дараах хөрөнгүүдийг дуудлага худалдаагаар худалдах шийдвэр гарлаа.

Огноо: 2020.03.02 Сэтгэгдэл: 59 Үзсэн: 59
Дэлгэрэнгүй

2019 оны санхүүгийн аудитын тайлан

Огноо: 2020.02.21 Сэтгэгдэл: 62 Үзсэн: 62
Дэлгэрэнгүй

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2020 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө

Огноо: 2020.02.20 Сэтгэгдэл: 69 Үзсэн: 69
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 65