Агентлагууд

2020 оны төсвийн төсөл

Огноо: 2019.09.14 Сэтгэгдэл: 50 Үзсэн: 50
Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн өмчийн газрын 2019 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Огноо: 2019.07.30 Сэтгэгдэл: 42 Үзсэн: 42
Дэлгэрэнгүй

2019 оны хагас жилийн ХААны тайлан

Огноо: 2019.06.27 Сэтгэгдэл: 40 Үзсэн: 40
Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтний танилцуулга

Огноо: 2019.04.09 Сэтгэгдэл: 125 Үзсэн: 125
Дэлгэрэнгүй

Аудитын Дүгнэлт

Огноо: 2019.03.06 Сэтгэгдэл: 189 Үзсэн: 189
Дэлгэрэнгүй

ОНӨГазрын 2018-оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

Огноо: 2019.03.06 Сэтгэгдэл: 125 Үзсэн: 125
Дэлгэрэнгүй

ОНӨГ-ын үйл ажиллагаа

Огноо: 2019.03.05 Сэтгэгдэл: 135 Үзсэн: 135
Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн өмчийн газрын 2019 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Огноо: 2019.02.27 Сэтгэгдэл: 39 Үзсэн: 39
Орон нутгийн өмчийн газрын 2019 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн өмчийн газрын 2019 оны төсвийн хуваарь

Огноо: 2019.01.08 Сэтгэгдэл: 165 Үзсэн: 165
Дэлгэрэнгүй

2019 оны Сүхбаатар аймгийн Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Огноо: 2019.01.08 Сэтгэгдэл: 234 Үзсэн: 234
http://sukhbaatar.mn/admin/m/39/add#tab1
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 36