Агентлагууд

2021 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Огноо: 2021.01.07 Сэтгэгдэл: 20 Үзсэн: 20
Дэлгэрэнгүй

2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Огноо: 2020.12.31 Сэтгэгдэл: 9 Үзсэн: 9
Төсвийн гүйцэтгэл
Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө гаргах тушаал

Огноо: 2020.12.25 Сэтгэгдэл: 11 Үзсэн: 11
Дэлгэрэнгүй

2020 оны 4 дүгээр улирлын тайлан

Огноо: 2020.12.15 Сэтгэгдэл: 13 Үзсэн: 13
Дэлгэрэнгүй

3 дугаар улирлын өргөдөл, гомдлын тайлан

Огноо: 2020.09.30 Сэтгэгдэл: 50 Үзсэн: 50
3 дугаар улирлын өргөдөл, гомдлын тайлан
Дэлгэрэнгүй

2021 оны төсвийн төсөл

Огноо: 2020.08.14 Сэтгэгдэл: 9 Үзсэн: 9
Төсвийн төсөл
Дэлгэрэнгүй

2020 оны хагас жилийн тайлан

Огноо: 2020.07.25 Сэтгэгдэл: 11 Үзсэн: 11
Санхүүгийн тайлан
Дэлгэрэнгүй

Төрийн аудит

Огноо: 2020.06.30 Сэтгэгдэл: 8 Үзсэн: 8
Төрийн аудитын хяналт шалгалтын хариу бичиг
Дэлгэрэнгүй

2 дугаар улирлын өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ

Огноо: 2020.06.26 Сэтгэгдэл: 139 Үзсэн: 139
Дэлгэрэнгүй

Сул орон тоо зарлагдлаа.

Огноо: 2020.05.13 Сэтгэгдэл: 160 Үзсэн: 160
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 79